......~~~~~~~~~~~~~~~~~

Οι ’Ελληνες… δέχονται όλους τους αδικημένους ξένους και όλους τους εξωρισμένους από την πατρίδα των δι’ αιτίαν της Ελευθερίας». Ρήσεις του Ρήγα Βελεστινλή

Σελίδα για τον ανυπεράσπιστο σήμερα πολίτη από τις αυθαιρεσίες της εξουσίας.

Σελίδα για τον ανυπεράσπιστο σήμερα πολίτη από τις αυθαιρεσίες της εξουσίας.
.....Σελίδα για τον ανυπεράσπιστο πολίτη από τις αυθαιρεσίες της εξουσίας....Γιατί εκτός από υποχρεώσεις έχει και δικαιώματα....

~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~
..."Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει νά 'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό.Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη............. Νίκος Μπελογιάννης [1915-1952]

~~

~~
..............................................................................Ματιές στις ειδήσεις από τον κόσμο.....

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Πως αμείβεται η 25η Μαρτίου στον ιδιωτικό τομέα

ΕΙΔΗΣΕΙΣΗ ΓΣΕΕ με ανακοίνωση της ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την 25η Μαρτίου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες.
Ειδικότερα, φέτος που η 25η Μαρτίου συμπίπτει με ημέρα Σάββατο η ΓΣΕΕ στην ενημέρωση της αναφέρει ότι ισχύει:
α) Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:
Όσοι εργάζονται με πενθήμερο, αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017, θα πρέπει να λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον.
Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό και δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017, λόγω συστήματος πενθήμερης εργασίας, δεν δικαιούνται να λάβουν τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού τους.
Επί συστήματος εξαήμερης απασχόλησης, όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχοληθούν στις 25 Μαρτίου 2017, θα λάβουν κανονικά το αναλογούν ημερομίσθιο, (6 ημερομίσθια συνολικά την εβδομάδα) ενώ οι αμειβόμενοι με μισθό δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής πέραν του μισθού τους.

β) Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν:
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:
αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.
αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ' το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Tέλος, η ΓΣΕΕ επισημαίνει στην ανακοίνωση της ότι ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας δεν είναι νόμιμος.
______________
- από το: http://www.ekriti.gr/ellada/pos-ameivetai-i-25i-martioy-ston-idiotiko-tomea#sthash.ItjS9aVR.dpuf

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΜΑΡΑΝΕ....

Μαρία Πάλλα


Χρίστο τό προωθῶ πάραυτα ὄχι συν-χαίροντας ἀλλά  συν-κλαίγοντας 
γιά τό ἀναίσχυντα  ἀπαίδευτο,
ἐξαχρειωμένων πραγμάτων τουτέστιν
ἀθλίων ὑποκειμένων.
ν.κ.
Ὅποιος ἔχει τρόπο νά τό ἀνεβάσει ἤ ἄλλως πῶς νά τό δημοσιεύσει μακάρι νά τό κάμει γνωστό καί σέ ἄλλους. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ἀγαπητοί φίλοι,
σᾶς στέλνω ἕνα κείμενο ἐπ᾿ ἀφορμῇ τοῦ πρωθυπουργικοῦ "αἰτᾶται", τελευταίου στήν συγκομιδή τῶν πρωθυπουργικῶν "ΠΑΤΑΤΑΙ". Χρίστος

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΜΑΡΑΝΕ
Στήν πρόσφατη ἀγόρευσή του στήν βουλή, ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας χρησιμοποίησε ἀντί τοῦ ὀρθοῦ τύπου «αἰτεῖται» τό ἐξοργιστικό «αἰτᾶται». Ἀλλά ἀκόμα πιό ἐξοργιστική ὑπῆρξε ἡ ἀντίδρασή του στήν διόρθωση τοῦ ὀλισθήματος: «Αυτό σας μάρανε!». Καί εἶναι ἐξοργιστική ἡ ἀντίδραση αὐτή, διότι ἀντί τῆς ταπεινῆς παραδοχῆς τοῦ γλωσσικοῦ ὀλισθήματος ἐπιχειρεῖ νά καθαγιάσῃ τήν κακοποίηση τῆς γλώσσας μας μέ τό λανθάνον ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ἔγνοια γιά τήν γλῶσσα μας δέν εἶναι καί τόσο σημαντικό πρᾶγμα ὅσο π.χ. τά χρέη τοῦ Ἐθνικοῦ Κήρυκα Χανίων.
Δέν ἔχω δέ καμμιά ἀμφιβολία ὅτι ἄν γινόταν θέμα γι᾿ αὐτήν τήν θρασεῖα ὑπεράσπιση τῆς ἀμορφωσιᾶς, ἕνα σωρό αὐτόκλητα (σω)τσυράκια τῆς γλωσσολογίας θά ἔσπευδαν νά ξιφουλκήσουν ἐναντίον τῶν ἐπάρατων «ρυθμιστικῶν» διορθωτικῶν παρεμβάσεων καί νά κατακεραυνώσουν ὅσους ὑπεραμύνονται ὄχι μόνο τῆς χρήσης ἀλλά καί τῆς γνώσης τῆς γλώσσας, ἀπαραίτητης προϋπόθεσης γιά τήν ὀρθή της χρήση.
Ἐξηγοῦμαι: Τό ἀρχαῖο ρῆμα «αἰτέομαι > αἰτοῦμαι» ἐνωφθαλμίστηκε στήν νέα ἑλληνική ἀπό τούς ὑπέρ τό δέον κατηγορημένους λογίους τοῦ ἔθνους -ὅπως καί τά ἐπίσης λόγια «παραιτοῦμαι», «ἀπαιτοῦμαι»- πρᾶγμα πού συνιστᾷ μιά καθ᾿ ὅλα εὐλογημένη «ρύθμιση», ἀφορῶσα τό πενῆντα καί παραπάνω τοῖς ἑκατό τοῦ λεξιλογικοῦ πλούτου τῆς γλώσσας μας. Αὐτόν τόν πλοῦτο δέν μποροῦμε νά τόν καταργήσουμε, οὔτε νά τόν προσαρμόσουμε συλλήβδην στά μορφολογικά πρότυπα τῆς «νέας» ἑλληνικῆς, γιατί ἀποτελεῖ πλέον μιά δεύτερή της φύση. Κοντολογίς, δέν μποροῦμε πιά, κατά τό πρότυπο τοῦ νεοελληνικοῦ «ζητάω» νά λέμε καί νά γράφουμε «παραιτᾶται», «ἀπαιτᾶται», ἀλλά ὀφείλουμε νά συμμορφωθοῦμε πρός τίς ἀπαιτήσεις τῆς λόγιας / ἀρχαίας γλωσσικῆς παράδοσης μαθαίνοντας ἐπί τέλους  αὐτό πού δέν ξέρουμε.
Γι᾿ αὐτό ἡ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας, μεσαιωνικῆς καί νεώτερης, καθαρεύουσας καί δημοτικῆς, γραμματικῆς καί γραμματειακῆς μας παράδοσης ἀποτελεῖ ὅρο ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ γιά τήν γλωσσική / πολιτισμική μας ὕπαρξη καί δημιουργία. Βλέπουμε ἐν τούτοις ὅτι ἡ παράδοση αὐτή πλήττεται, καί παλαιότερα, καί στίς μέρες μας ἀπό τούς θιασῶτες ἑνός στενά χρησιμοθηρικοῦ πνεύματος πού τό πρωθυπουργικό «Αυτό σας μάρανε!» ἐκφράζει παραστατικώτατα. Αὐτό λοιπόν μᾶς μάρανε πού καταργήθηκε ὁ θουκυδίδειος «Ἐπιτάφιος»· αὐτό μᾶς μάρανε πού ἐπιχειρήθηκε ὁ ὀβελισμός τῆς «Ἀντιγόνης»· καί βέβαια –καί κυριώτατα- αὐτό μᾶς μάρανε πού ἡ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ὑπονομεύεται καίρια, ἀφοῦ τό μάθημα δέν ἐξετάζεται, ὁδεύοντας, κατά τό πάγιο ἔθος τῆς ἀνερμάτιστης νεοελληνικῆς κοινωνίας, στά ἀζήτητα.
Ἄς μή γελιώμαστε, ὅμως. Ὅταν θά ἔχουν δημιουργηθῆ τεράστιες στρατιές παιδιῶν ἀμόρφωτων καί ἀνάγωγων, ἀποξενωμένων ἐντελῶς ἀπό τίς ἀξίες τῆς ἀνθρωπιστικῆς παιδείας καί τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, τότε καί ἡ διδασκαλία τῆς «Ἀντιγόνης» ἤ τοῦ «Ἐπιταφίου» θά μεταβληθῇ σέ μιά ἀξιοθρήνητη καρικατούρα –τά πρῶτα σημάδια εἶναι ἤδη ἐμφανῆ-, ὁπότε ἡ κατάργησή της θά φαντάζῃ ὡς πράξη αὐτονόητου ρεαλισμοῦ.
Αὐτό τό εὔλογο συμπέρασμα προκύπτει ἀπό τήν διαπίστωση ὅτι τό πνεῦμα τοῦ «αὐτό σᾶς μάρανε», ἡ εὐθεῖα ἐπίθεση κατά τῆς γλωσσικῆς / πολιτισμικῆς μας διαχρονίας εἶναι διάχυτο σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, καί βέβαια στούς κύκλους ὅσων διαχειρίζονται τίς τύχες τῆς παιδείας μας, πολλῶν φιλολόγων / γλωσσολόγων συμπεριλαμβανομένων. Μιά ματιά στά λεγόμενα τοῦ πατέρα τῆς δομικῆς γλωσσολογίας, τοῦ Φ. ντέ Σωσσύρ, πού οἱ ἐγχώριοι ἀναμασητές τῆς ξένης σοφίας τόν ἔχουν γιά Βαγγέλιο, δείχνει ποιό εἶναι τό «θεωρητικό» ὑπόβαθρο ἀπ᾿ τό ὁποῖο πηγάζει ἡ ἀμιγῶς «συγχρονική» ἀντίληψη στήν γλῶσσα, αὐτό τό ἰσοπεδωτικό «μίσος γιά τό παρελθόν» καί ἡ ἀποθέωση τοῦ γλωσσικοῦ «παρόντος»:
«Γι᾿ αὐτό ὁ γλωσσολόγος, πού θέλει νά ἀντιληφθεῖ τήν κατάσταση αὐτή, ὀφείλει νά ἐξαλείψει ἐντελῶς καθετί πού τήν παρήγαγε καί ν᾿ ἀγνοήσει τή διαχρονία. Δέ μπορεῖ νά μπεῖ μέσα στή συνείδηση τῶν ὁμιλούντων παρά μόνο καταργώντας τό παρελθόν. Ἡ παρέμβαση τῆς ἱστορίας δέ μπορεῖ παρά νά κάνει ψεύτικη τήν κρίση του. Θά ἦταν ἀνόητο νά σχεδιάσουμε ἕνα πανόραμα τῶν Ἄλπεων παίρνοντάς το ταυτόχρονα ἀπό πολλές κορυφές τοῦ συγκροτήματος τοῦ Jura· ἕνα πανόραμα πρέπει νά παρθεῖ ἀπό ἕνα μόνο σημεῖο...» (Φ. ντέ Σωσσύρ, Μαθήματα Γενικῆς Γλωσσολογίας, σ. 117, βλ. καί Χ. Δάλκου, Τά ἰδεολογήματα τῆς νέας γλωσσολογίας, σ. 16 κ.ἑ.).
Θά ᾿λεγε κανείς πώς ἡ κατάργηση τοῦ γλωσσικοῦ παρελθόντος, ἀπό τήν παιδεία μιᾶς χώρας πού τό μεγαλύτερο συγκριτικό της πλεονέκτημα εἶναι τό ἀχανές γλωσσικό της παρελθόν, ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος ἀπίστευτης καί βλακώδους πνευματικῆς / πολιτισμικῆς αὐτοκτονίας. Δέν πρόκειται ὅμως γιά βλακεία, πολύ περισσότερο γιά αὐτοκτονία, διότι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, εἴτε τό ξέρουν εἴτε δέν τό ξέρουν, νοιάζονται νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀνάγκες καί τίς ἀπαιτήσεις ὄχι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί πραγματικότητας, ἀλλά αὐτές τοῦ παγκοσμιοποιούμενου χρηματιστικοῦ κεφαλαίου, πού στήν ἐποχή μας ἔχει ἀμερικανικό πρόσημο.
Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ πρεμούρα τους νά εἰσαγάγουν τήν διδασκαλία τῆς ἀγγλικῆς ἤδη ἀπό τήν β΄ δημοτικοῦ. Ποῦ πῆγαν ἐκεῖνοι οἱ ὑποκριτικοί φόβοι ὅτι θά ὑπάρξῃ γλωσσική σύγχυση στά παιδιά, ἄν διδάσκονταν τά ἀρχαῖα, καί μάλιστα ὄχι στό δημοτικό ἀλλά στό γυμνάσιο; Ἄν πῇς καί γιά τήν πρεμούρα τους νά μήν διορθώνωνται τά λάθη, καί νά μήν ὑπάρχῃ ὁποιαδήποτε γλωσσική «ρύθμιση», πῶς ὀνομάζεται ἡ πρωτοβουλία κάποιων «ἀγνώστων» -ἄχ! αὐτοί οἱ ἄγνωστοι!- νά μετονομάσουν τήν α΄ ἐθνική κατηγορία σέ Super League καί τήν β΄ ἐθνική κατηγορία σέ Football League; Δέν εἶναι αὐτή ἡ παρέμβαση ἐξόχως «ρυθμιστική»; Ἤ μήπως τό γεγονός ὅτι ἡ «ρύθμιση» εἶναι ἀφανής ἤ λαθραία τήν νομιμοποιεῖ; Τά κέντρα φιλοξενίας γιατί ὀνομάζονται hot spots; Θά μοῦ πῆτε τό ἐπέβαλε ἡ τηλεόραση. Καί ἀπό πότε ἕνα ὀλιγάριθμο ἐπιτελεῖο ἐξωνημένων δικαιοῦται νά ἐπιβάλλῃ «ρυθμίσεις», καί δέν δικαιοῦται ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πού (θά ᾿πρεπε νά) εἶναι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας;
Καί τί νά πῇ κανείς γιά τούς (ἀμερικανο)antifaσίστες πού πότε μᾶς συνιστοῦν don᾿t call me Greek (σιγά μή σᾶς ἀπονείμουμε τόν τιμητικό τίτλο, ρετάλια τῆς ἀμερικανοκρατίας!) καί πότε μᾶς συμβουλεύουν antifaτικώτατα: support your local (φαίνεται στά «λόκαλ» δέν συμπεριλαμβάνεται καί ἡ γλῶσσα τῶν ἀφελῶν ἰθαγενῶν!). Πρέπει λοιπόν νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι οἱ ποικίλοι ἐγκάθετοι ἤ ἁπλῶς χρήσιμοι ἠλίθιοι τοῦ παγκοσμιοποιούμενου καπιταλισμοῦ μᾶς ἔπιασαν ἀμερικανάκια (ἑλληνιστί «κώτσους») καί μᾶς ὠθοῦν νά ἐγκαταλείψουμε τά πολιτισμικά μας τιμαλφῆ στά ἀζήτητα, νά καταργήσουμε μέ μιά μονοκοντυλιά τό «παρελθόν».
Ὅμως, σήμερα, πού τείνει νά ἀποδειχθῇ περίτρανα ὅτι ἡ «συγχρονία» ἀλληλοδιαπλέκεται ἀξεδιάλυτα μέ τήν «διαχρονία», καί ὅτι ἡ «νεο»ελληνική συντηρεῖ ζωηρότατες μνῆμες ὄχι μόνο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἀλλά καί τῆς λεγομένης «προελληνικῆς» (ἤτοι τῆς πρό τοῦ 2.000 π.Χ. ὁμιλουμένης σ᾿ αὐτόν τόν τόπο πρωτοελληνικῆς γλώσσας), ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ μέγιστου πολιτισμικοῦ μας ἀγαθοῦ, τῆς γλώσσας μας, πρέπει νά ἀλλάξῃ ἄρδην. Δέν πρόκειται μόνο γιά τίς ἀμμουδιές τοῦ Ὁμήρου ἀλλά καί γι᾿ αὐτές τῆς πρωτοελληνικῆς «θάλασσας»· δέν πρόκειται μόνο γιά τίς κορυφές τῶν ὁμηρικῶν «ὀρέων» ἀλλά καί γιά τίς κορφές τῶν πρωτοελληνικῶν «βουνῶν».
Τήν ἀντιπαραβολική διερεύνηση «νέας» καί ἀρχαίας, ἀρχαιοελληνικῆς καί πρωτοελληνικῆς γλωσσικῆς παράδοσης, μόνο ἐμεῖς μποροῦμε νά διεκπεραιώσουμε εἰς βάθος, συνεισφέροντας καίρια καί οὐσιαστικά στόν πανανθρώπινο πολιτισμό, ἀρκεῖ νά προσεγγίσουμε καί νά γνωρίσουμε εἰς βάθος καί τίς δύο μορφές τῆς γλώσσας μας, ὑπερβαίνοντας πνευματοκτόνα συμπλέγματα καί μικρόνοες «προοδευτισμούς». Ὑπ᾿ αὐτήν τήν ἔννοια, στήν ἐπιτιμητική τῆς ἔγνοιας μας γιά τήν γλῶσσα ἀποστροφή «Αυτό σας μάρανε!» ἦρθε καιρός νά ἀπαντήσουμε: Ναί, αὐτό μᾶς μάρανε, καί μᾶς μαραίνει, αὐτό πού πιό πολύ θά μᾶς κάνῃ καί ν᾿ ἀνθίσουμε!
Χρίστος Δάλκος, 
φιλόλογος

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

ΤΕΕ: Στασινός προς Κυβέρνηση για ΕΦΚΑ: είστε ανοργάνωτοι και παίρνετε από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των μηχανικών διπλές δόσεις

Γραφείο Τύπου ΤΕΕ- Χριστίνα Ντζόιδου
 cntzoid@central.tee.gr


Στασινός προς Κυβέρνηση για ΕΦΚΑ: είστε ανοργάνωτοι και παίρνετε από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των μηχανικών διπλές δόσεις

Οξεία επίθεση για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του νέου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξαπολύει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Αφορμή είναι τα χθεσινά πρωτάκουστα συμβάντα με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των μηχανικών και των ασφαλισμένων στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Σύμφωνα με καταγγελίες δεκάδων μηχανικών στο ΤΕΕ, οι τραπεζικοί λογαριασμοί μηχανικών που είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση διακανονισμού παλαιών οφειλών με πάγια εντολή χρεώθηκαν χθες 31 Ιανουαρίου 2017 με διπλή δόση, προφανώς λόγω λάθους των ηλεκτρονικών συστημάτων του ΕΦΚΑ λόγω κακής οργάνωσης της μεταφοράς των διαδικασιών των συγχωνευθέντων παλιών ταμείων, όπως αυτό του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Την ώρα που οι μηχανικοί δεν έχουν εισοδήματα, που εξαντλείται κάθε αποταμίευση λόγω υπέρογκων φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, που δεν υπάρχουν δουλείες ακόμη και για το πιο έμπειρο και ικανό επιστημονικό προσωπικό της χώρας, ο ΕΦΚΑ, με ευθύνη της κυβέρνησης, κάνει λάθη που κοστίζουν, που αφαιρούν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας. Είναι απαράδεκτο! Δεν είναι δυνατόν στην αγορά να λογαριάζουμε σήμερα και το τελευταίο ευρώ των εξόδων και ο ΕΦΚΑ να χρεώνει στους μηχανικούς διπλή δόση! Σήμερα πρέπει να δοθεί λύση και να επιστραφούν όσα χρήματα λόγω λάθους εισπράχθηκαν χθες».

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ...

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ...

Οι δανειστές και οι εγχώριοι αντιπρόσωποί τους προσπαθούν πάση θυσία να επιβάλουν τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών τραπεζικών καρτών.
Το πρόσχημα: Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Ο πραγματικός στόχος: Η έμμεση οικονομική ενίσχυση των (ιδιωτικών) τραπεζών από τη διάθεση μηχανημάτων POS και την προμήθεια από τις συναλλαγές (κάτι λίγα δις το χρόνο!) και η πλήρης κατάργηση της ατομικής ελευθερίας και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών (η εφαρμογή στην πράξη του έργου 1984 του Orwell).

Με δέος αναλογίζομαι την οικογενειακή τραγωδία που θα παιχτεί όταν στην κίνηση λογαριασμού κάρτας του αμέμπτου ηθικής πάτερ φαμίλια η σύζυγος διαβάσει την καταχώρηση "ξενοδοχείο τάδε (Γλυφάδα) xxx,xx ευρώ"...

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Φαλκονέρα 50 χρόνια μετά: Το ναυάγιο που παρέσυρε στο θάνατο 273 άτομα εξακολουθεί να προκαλεί ρίγος...Φαλκονέρα 50 χρόνια μετά: Το ναυάγιο που παρέσυρε στο θάνατο 273 άτομα εξακολουθεί να προκαλεί ρίγος... (... Συμφέροντα εφοπλιστών! - Θάνατος ανθρώπων... Εκεί εχάθηκε και εμένα ένας δευτεροθείος μου ο Λευτέρης Μυρτάκης από τις Μέλαμπες Ρεθύμνης. Πρωτοξάδερφος της μάννας μου... Δεν θα ξεχάσω ποτέ, παιδάκι που ήμουν, η μάννα μου να τον μοιρολογεί... Τα παιδιά δεν ξεχνάνε...
-Δ.Τζ.)

 Ηταν 8 Δεκεμβρίου του 1966 όταν έμελε να γραφτεί στην ιστορία ο «Τιτανικός» της Ελλάδας. Το επιβατηγό-οχηματογωγό πλοίο «Ηράκλειον», το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά-Πειραιάς βυθίζεται κοντά στην βραχονησίδα Φαλκονέρα (23 ν.μ. βορειοδυτικά της νήσου Μήλου), με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 273 άνθρωποι.
Το «Ηράκλειον» επρόκειτο να αποπλεύσει στις 19:00 το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 1966 από το λιμάνι της Σούδας, με προορισμό τον Πειραιά. Το δρομολόγιο καθυστέρησε περίπου 20 λεπτά, εξαιτίας της καθυστερημένης άφιξης στο λιμάνι ενός φορτηγού-ψυγείου, βάρους 25 τόνων, το οποίο μετέφερε εσπεριδοειδή. Ο λιμενάρχης Χανίων εξέφρασε επιφυλάξεις για την είσοδο του φορτηγού στο πλοίο, λόγω του βάρους του. Ωστόσο, παρά τις αντιρρήσεις ο πλοίαρχος, Εμμανουήλ Βερνίκος παίρνει τη μοιρά, όπως αποδείχθηκε, απόφαση που έμελε να γράψει μία από τις τραγικότερες ναυτικές τραγωδίες. Το ψυγείο-φορτηγό φορτώθηκε βιαστικά, χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας. Το πλοίο αναχώρησε για τον προορισμό του στις 19:20 το βράδυ.
Το χρονικό της τραγωδίας
> Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού έπνεαν στο Αιγαίο ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 9 μποφόρ. Την ώρα που το πλοίο βρισκόταν κοντά στη βραχονησίδα Φαλκονέρα, στα όρια του Κρητικού με το Μυρτώο Πέλαγος, το βαρύ φορτηγό – ψυγείο, που ήταν λυμένο, παλινδρομεί εγκάρσια και συγκρούεται με δύναμη με τα πλευρικά τοιχώματα και την πόρτα εισόδου, μέχρι που με ένα δυνατό χτύπημα σπάει τη μία από τις δύο μπουκαπόρτες, δημιουργώντας ένα ρήγμα 17 τ.μ. Τα νερά εισβάλουν ορμητικά και ο ασυρματιστής μόλις που προλαβαίνει να εκπέμψει σήμα κινδύνου στις 2:06 π.μ: «SOS, από Ηράκλειον, στίγμα μας 36° 52′ B., 24° 08 A., Βυθιζόμαστε.» Και μετά η σιγή.
Οι απέλπιδες προσπάθειας των επιβατών
> Περίπου 15 λεπτά ήταν αρκετά για να βρεθεί το πλοίο σε βάθος περίπου 800 μέτρων παρασύροντας στο βυθό επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Κάποιοι εγκλωβίστηκαν στις καμπίνες, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Αλλοι έχασαν τη ζωή τους όταν τραυματίστηκαν θανάσιμα από βαριά αντικείμενα που τους καταπλάκωσαν. Κάποιοι άλλοι στην προσπάθειά τους να σωθούν έπεσαν στη θάλασσα. ελπίζοντας πως θα σωθούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν από την τραγωδία το πλοίο βυθίστηκε πρώτα με την πλώρη.
Η επιχείρηση διάσωσης και η τραγική ειρωνεία
> Αμεσως έχει σημάνει συναγερμός στο Λιμενικό. Εμπορικά και πολεμικά πλοία φθάνουν με καθυστέρηση στο σημείο, λόγω την δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην θαλάσσια περιοχή.
Ηταν μόλις 10:00 το πρωί όταν οι Αρχές εντόπισαν το πρώτο εύρημα. Το μοιραίο φορτηγό. Μισή ώρα αργότερα, βρέθηκε η πρώτη σχεδία ναυαγού, για να αναπτερώσει τις ελπίδες για επιζώντες. Ωστόσο, τα συνεργεία διάσωσης και τα πλοία που έσπευσαν στον τόπο του ναυαγίου κατάφεραν να περισυλλέξουν μόνο 47 επιζώντες και 25 σορούς.
Οι 47 διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Πειραιά και της Αθήνας, όπου έφτασε ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου… για να αντικρίσει τα παγωμένα πρόσωπα των ναυαγών που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη του: «Τα πρόσωπά τους ήταν τόσο άγρια από την όλη προσπάθεια, που δεν είχαν συνέλθει ακόμα. Αυτοί πάντως σώθηκαν. Οι άλλοι χάθηκαν για πάντα…».
Πρώτος εγκατέλειψε ο καπετάνιος
> Ο άνρθωπος που πήρε την τελική απόφαση να φορτωθεί τελικά στο πλοίο το μοιραίο φορτηγό έμελε να είναι από τους πρώτους που θα εγκατέλειπαν το «Ηράκλειον». Ο πλοίαρχος, Εμμανουήλ Βερνίκος φορώντας ένα σωσίβιο πήδηξε στη θάλασσα προκειμένου να σωθεί, εγκαταλείποντας στην τύχη τους τους επιβάτες. Ωστόσο, ποτέ δεν βρέθηκε ο ίδιος ή η σορός του.
Η τραγική είδηση «βυθίζει» στο πένθος την Ελλάδα
Γύρω στις 12 το μεσημέρι, όλη η Ελλάδα πλέον γνωρίζει για το τραγικό συμβάν και δεκάδες άνθρωποι συρρέουν στα γραφεία της εταιρείας Τυπάλδου σε Χανιά και Πειραιά για να μάθουν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. Η κυβέρνηση Στεφανόπουλου (3η κυβέρνηση «Αποστατών») κηρύσσει πένθος για μία εβδομάδα. Τα μέσα ενημέρωσης μιλούν για καιρό για τη ναυτική τραγωδία.
Οι τραγικές παραλείψεις
> Η βύθιση του σκάφους, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπήρξε ακαριαία, λόγω παραλείψεων στους όρους ασφαλείας: κακή φόρτωση των αυτοκινήτων, ελλιπής κατασκευή του συστήματος ασφάλειας της «μπουκαπόρτας», έλλειψη συστήματος εκροής των εισερχομένων υδάτων και υψηλή ταχύτητα του πλοίου πάρα τη θαλασσοταραχή, για τη διατήρηση της φήμης του ως του ταχύτερου οχηματαγωγού της γραμμής Κρήτης.
Το πλοίο είχε ναυπηγηθεί στη Γλασκόβη το 1949 ως δεξαμενόπλοιο με το όνομα «Λέστερσαϊρ», για λογαριασμό αγγλικής εταιρείας. Είχε χωρητικότητα 8.922 κόρων, μήκος 498 πόδια, πλάτος 60 πόδια, βύθισμα 36 πόδια και ανέπτυσσε ταχύτητα 17 κόμβων. Το 1964, μετά τη μετασκευή του σε οχηματαγωγό, περιήλθε στην κραταιά εταιρεία των Αδελφών Τυπάλδου («Typaldos Lines») και από το 1965 δρομολογήθηκε στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης, με δυνατότητα μεταφοράς 1.000 επιβατών και 300 αυτοκινήτων.
Για τη μετατροπή του σε οχηματαγωγό είχε απαιτηθεί η αφαίρεση των υποκαταστρωμάτων και έρματος βάρους 200 τόνων για να γίνει το γκαράζ, με αποτέλεσμα την ανύψωση του μεσοκεντρικού βάρους και τη μείωση της ευστάθειάς του. Πάντως, είχε πάρει άδεια πλοϊμότητας από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Η δικαστική απόφαση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων
> Η δίκη η οποία πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά, αλλά και η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό αφήσαν στους επιζώντες και τους συγγενείς των θυμάτων την πικρή γεύση της ατιμωρησίας εκείνων που θεωρούν έως σήμερα ενόχους.
Η δίκη των κατηγορουμένων άρχισε στις 19 Φεβρουαρίου 1968 στο Κακουργιοδικείο Πειραιά. Είχε προηγηθεί μια σειρά αποκαλύψεων σχετικά με βαρύτατες ευθύνες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στην έκδοση πλαστογραφημένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του σκάφους. Στο εδώλιο κάθισαν τέσσερα στελέχη της πλοιοκτήτριας εταιρίας.
H απόφαση του δικαστηρίου εξεδόθη στις 21 Μαρτίου του ιδίου έτους. Με ποινές φυλάκισης από πέντε ως και επτά έτη τιμωρήθηκαν ο εκ των ιδιοκτητών του «Ηράκλειον» Xαράλαμπος Τυπάλδος, ο διευθυντής της εταιρείας Παναγιώτης Κόκκινος και δύο αξιωματικοί του πλοίου. Οι συγγενείς έκαναν λόγο για επιεικείς ποινές σε βάρος των υπευθύνων. Στις 9 Ιανουαρίου 1969 ο δικαστικός φάκελος της υπόθεσης έκλεισε οριστικά, καθώς ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης των τεσσάρων, οι οποίοι είχαν καταδικασθεί και σε δεύτερο βαθμό για την τραγωδία.
Οι μαρτυρίες που μιλούν για το τραγικό λάθος
> Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση -τότε- του υποπλοίαρχου Αλέξανδρου Στεφαδούρου: «Περίπου στις 2 τα ξημερώματα άκουσα έναν κρότο. Γύρισα το κεφάλι μου, και είδα να ανοίγει η μπουκαπόρτα και να πέφτει στη θάλασσα ένα αυτοκίνητο ψυγείο που κουβαλούσε τρόφιμα». Ο ίδιος, τότε, άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε στο πλοίο εγκάρσια το φορτηγό ψυγείο, το οποίο έφτασε την τελευταία στιγμή και δεν ασφαλίστηκε κατάλληλα: «Όταν το πλοίο πήρε κλίση από την εισροή υδάτων, ο πλοίαρχος Εμμανουήλ Βερνίκος έδωσε το σύνθημα δια κωδωνοκρουσιών. Μετά τον αντελήφθην να χάνει την ψυχραιμία του. Κατά τη γνώμη μου βασική αιτία δεν ήταν το όχημα. Το πλοίο είχε υποστεί πριν από μία εβδομάδα επισκευές. Εκλεισαν ρωγμές στο διαμέρισμα του αμαξοστασίου κατά τρόπο πλημμελή, από το οποίο ίσως να συνέρρευσαν ύδατα».

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Συνομιλώντας με τη Σ., πρώην κρατούμενη για τα Σ.Δ.Ε.

Σ.Δ.Ε.: Κρίκοι κοινωνικής αλυσίδας, παράθυρα ελευθερίας, άψυχα με ψυχή!
Στόχος της συνέντευξης είναι να αναδειχθούν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, να τονιστεί η αναγκαιότητα ύπαρξής τους σε αντιδιαστολή με τη σαθρότητα των σύγχρονων σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Όλα αυτά μέσα από τα μάτια της Σ., πρώην κρατούμενης των γυναικείων φυλακών Ελαιώνα. Η παιδεία είναι αυτή που θα σώσει ο,τιδήποτε αν σώζεται, θα εξανθρωπίσει, θα στηρίξει και θα διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, γιατί όπως λέει και ο Ε.Έσσε : “σκοπός της παιδείας είναι να νοηματοδοτήσει τη ζωή μας ,να μας βοηθήσει να ερμηνεύσουμε το παρελθόν και να γίνουμε άφοβοι και ανοιχτοί στο μέλλον”.
Παρακάτω παρατίθεται ενα μερος της συζήτησης μας. Ευχαριστώ θερμά τη Σ. για το “μοίρασμα”. Ακόμα ευχαριστώ από καρδιάς έναν αφανή βοηθό για την έμπρακτη βοήθεια στη συνέντευξη και στην καλύτερη προβολή του θέματος καθώς και την Όλγα για την καθοριστική συμβολή της.
Όταν πληροφορήθηκες για την λειτουργία του ΣΔΕ πόσο άμεση ήταν η ανταπόκριση σου για να φοιτήσεις εκεί;
Δεν ανταποκρίθηκα καθόλου άμεσα στην αρχή, γιατί το θεώρησα άλλη μια παγίδα που έχει “τοποθετήσει” το σύστημα… Ένα σύστημα σωφρονιστικό, που σε παγιδεύει για να ακολουθήσεις το συστηματοποιημένο πρόγραμμά του.
Γιατί αποφάσισες κάτι τέτοιο τελικά; Ποιες ήταν οι προσδοκίες σου;
Έψαχνα πίσω από τους άχρωμους τοίχους να βρω τη διέξοδο και αφού δεν μπορούσα να τη βρω αποφάσισα η ίδια να ερμηνεύσω και να μεταφράσω αυτά τα τρία γράμματα: Σ.Δ.Ε., που μου άλλαξαν τελείως τη ζωή. Αυτά τα τρία γράμματα  ήταν που με βοήθησαν να αγαπήσω πάνω απ’όλα τη γνώση, να ανακαλύψω και να ξεδιπλώσω τις άπειρες ικανότητες και δεξιότητες που είχα μέσα μου και τέλος να επαναπροσδιορίσω εμένα! Έβαλα από τότε στόχους κάνοντας γλυκές “αποδράσεις” και γλυκά όνειρα, διψώντας να φτάσω στην πηγή για να τα υλοποιήσω!!!
Η φυλακή παρείχε κίνητρα για να επιλέξετε κάτι τέτοιο;
Δυστυχώς τότε όχι, ήταν καθαρά δική σου επιλογή , αν θα πας ή όχι .Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση από την πλευρά της φυλακής για το τι είναι το Σ.Δ.Ε..
Παρακολουθούσες πάντα τα μαθήματα ή υπήρχαν φορές που δεν ήθελες;
Δεν έλειψα σχεδόν ποτέ , όποιες κι αν ήταν οι συνθήκες, που πίστεψέ με τις περισσότερες φορές ήταν απερίγραπτες και απαίσιες. Ένα αρκετά καλό κίνητρο για να παρακολουθώ τα μαθήματα ήταν ότι  ο χρόνος κράτησής σου μειώνεται πηγαίνοντας στο σχολείο, μειώνεται κατά μία μέρα κάθε μέρα.
Πώς αντιμετώπιζαν οι συγκροτούμενες σου αυτήν σου την επιλογή;
Στην αρχή αδιάφορα! Κατόπιν όμως όσο πήγαινα “ανέβαινα” πολύ ψηλά, προσπαθούσα και άγγιζα κορυφές αλλά αυτό δεν άρεσε σε όλους. Δε μου χαρίστηκε τίποτα! Καθημερινά τα κέρδιζα με πολύ κόπο και πόνο!!! Είναι δύσκολο να συνυπάρχεις με τόσα άτομα σε έναν θάλαμο. Δύο τηλεοράσεις ήταν ανοιχτές επί μονίμου βάσεως, φωνές, τσακωμοί, έντονες συζητήσεις, ραδιόφωνα. δυσκόλευαν πολύ την οποιαδήποτε προσπάθεια για διάβασμα. Ένα χάος! Σεβασμός σ’ αυτόν που προσπαθούσε να διαβάσει; Τι λες τώρα; Επίσης ,όπως καταλαβαίνεις, κάποια πράγματα ακούγονταν και μαθαίνονταν πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να παρερμηνεύονται από τις συμμαθήτριές μου και εμένα να με θυμώνουν. Βίωσα έντονα τον ρατσισμό- τόσο εγώ όσο και όλες εκείνες που φοιτούσαν στο σχολείο. Κατά την περίοδο των εξετάσεων ζητήσαμε από την διοίκηση της φυλακής να μας παραχωρήσει ένα κελί, για να μπορούμε να διαβάσουμε με ησυχία. Μας το αρνήθηκαν! Πολύ γρήγορα κατέληξα στο ότι δεν πρέπει να με απασχολούν τέτοιες συμπεριφορές.
Ποιες οι συνθήκες διαβάσματος στη φυλακή; Ήταν ευνοϊκές;
Τώρα τι; Να σου περιγράψω για τις συνθήκες; Οι ισορροπίες είναι συνέχεια σε ένα τεντωμένο σχοινί. Εσύ παίρνεις το ρόλο του ακροβάτη και ακροβατείς πάνω στην τρέλα και τη λογική. Που τελειώνει και που ξεκινάει το ένα ή το άλλο πολλές φορές δεν μπορείς ούτε εσύ ο ίδιος να το ερμηνεύσεις. Αναγκάζεσαι και συγκατοικείς με άλλες κρατούμενες που δεν έχετε καμία σχέση μεταξύ σας. Οι προσωπικοί μας χώροι είναι πολύ μικροί θάλαμοι και ο αριθμός των ατόμων πολλές φορές υπερβαίνει το όριο. Από 15 έως 20 άτομα συγκατοικούμε και αυτό από μόνο του είναι ικανό για καθημερινές προστριβές. Τα προβλήματα είναι πολλά και ορισμένα από αυτά είναι η θρησκεία, η κουλτούρα, το αδίκημα της καθεμίας ,η υγιεινή και άλλα πολλά, αμέτρητα και άλυτα. Το χειρότερο όμως -κατά την κρίση μου- είναι ότι πολλά άτομα οικειοποιούνται τη φυλακή, θεωρώντας την σπίτι τους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι καταστροφικό και λυπηρό για τους ίδιους και για τους συγκατοίκους τους αλλά και αφορμή σύγκρουσης. Άρα εσύ που έχεις επιλέξει να ακολουθήσεις ένα διαφορετικό δρόμο ,το Σ.Δ.Ε. για παράδειγμα , δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς σε διάβασμα , δραστηριότητες και σε ό,τι άλλο έχεις επιλέξει εσύ για να “σπας” τις δικές σου σιωπές κάνοντάς τες εσωτερικές κραυγές!!!0 χώρος σου είναι μία καρέκλα, ένα κρεβάτι και τίποτα άλλο, με τα οποία τελικά συμβιβάζεσαι.
Υπήρχαν άνθρωποι που στήριζαν σε όλη αυτή την προσπάθεια;
Μόνο οι καθηγητές μου! Το σύστημα σε θέλει κατευθυνόμενο, να κινούν άλλοι τα νήματα για σένα. Αυτό δεν το κατάφεραν ποτέ σε μένα, όσο κι αν προσπάθησαν !Ευτυχώς! Τους αγαπώ γιατί πρώτοι εκείνοι μου έδειξαν αγάπη και μου τη δίδαξαν!!!  Οι καθηγητές μου, εθελοντές και μη υπήρξαν και θα είναι πάντα  η οικογένειά μου, με τη μεγάλη της αγκαλιά, να με στηρίζει σε κάθε μου προσπάθεια. Η καθημερινή συνάντηση μαζί τους σ’αυτόν τον άμορφο και άχρωμο κόσμο που ζούσα, ήταν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! Αφού η όαση από την κόλαση απείχε για μένα 3 λεπτά. Τόσο χρόνο χρειαζόμουν καθημερινά για να διανύσω την απόσταση από το κελί ως το σχολείο. Και γι’ αυτό  τους ευχαριστώ που έχτισαν για μένα γέφυρες και με βοηθούσαν να ανταποκριθώ στις δυσκολίες που αντιμετώπιζα. Ιδιαίτερα τον κ. Ζουγανέλη ,διευθυντή του Σ.Δ.Ε. , που πρώτος ενέκρινε το αίτημα μου για την εγγραφή μου στο σχολείο. Πολύ αργότερα, όταν άρχισα να στοχάζομαι και να αναλύω, η βαθύτερη ανάγκη μου αν θες , που τελικά με ώθησε στις κατόπιν πράξεις είναι ότι τελικά κάποιος μου έδωσε σημασία και νοιάστηκε για μένα. Και εννοώ τον Ζουγανέλη, ο οποίος με έκανε να δω όσα δεν μπορούσα να δω εγώ τότε και μου άπλωσε το χέρι και με έβγαλε από τον βούρκο… Για μένα είναι ο πρώτος δάσκαλος και καθοδηγητής μου, γιατί στη συνέχεια όλο μεγάλωνε και εξακολουθεί να μεγαλώνει ο κύκλος όλων αυτών των υπέροχων ανθρώπων που βρίσκονται στη ζωή μου και με στηρίζουν σε κάθε μου προσπάθεια.
Γνωρίζω ότι έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις. Για ποιο λόγο επέλεξες να το κάνεις;
Ένιωθα ότι μπορούσα να τα καταφέρω και έτσι θα ολοκληρωνόταν ο κύκλος της μαθησιακής ζωής μου! Ήταν καθαρά προσωπική υπόθεση και ζήτημα προσωπικής δύναμης που πήγαζε και από το πείσμα ,αν θες, να διαψεύσω αυτούς που δεν πίστεψαν ποτέ ότι μπορούσα να φτάσω εκεί που έφτασα.
Τι πήρες τελικά από την εκπαιδευτική διαδικασία (θετικά και αρνητικά αν υπάρχουν) και πόσο σημαντική ήταν για σένα;
Από μια εκπαιδευτική διαδικασία , δεν μπορείς ποτέ μα ποτέ, να αποκομίσεις αρνητικά πράγματα. Το πόσο σημαντικό ήταν αυτό για μένα.. Ένα θα σου πω.
Είχα τελειώσει δημοτικό μόνο και η αμάθεια οφειλόταν σε αλλοτινές συνθήκες αλλά και επιλογές. Η άγνοια τελικά είναι για τον άνθρωπο καταστροφική. Βέβαια, θα αναρωτιέσαι αν θα έκανα τις ίδιες πράξεις, αυτές που με οδήγησαν στην στέρηση της ελευθερίας μου, αν τελείωνα τότε που έπρεπε το σχολείο. θα σου πω ότι δεν ξέρω. Αλλά, ορισμένες ιδεολογίες και αξίες μου παραμένουν σταθερές. Μόνο που μέσω της γνώσης έχω επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά μου! Νιώθω πλέον ολοκληρωμένη προσωπικότητα και είμαι σίγουρη πως από δω και πέρα η ζωή μόνο καλά θα μου φέρει.
Υπήρχαν ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό (βιβλία, βοηθήματα κλπ) που ήταν αναγκαία για τη μελέτη σας;
Απίστευτα μεγάλες! Και οι συνθήκες του χώρου που κάναμε μάθημα ήταν « παγωμένες»! Ο χώρος που θα στεγαζόταν το σχολείο ήταν κυριολεκτικά γιαπί! Μέχρι και μπάζα είχε. Επειδή είμαι απ τους πρωτεργάτες μαζί με κάποια άλλα κορίτσια μπορώ να σου πω ότι  αγαπήσαμε και φτιάξαμε αυτόν τον χώρο με χρώματα και αρώματα ελευθερίας! Πολλές φορές περιμέναμε δωρεές ακόμα και για τετράδια, στυλό και ό,τι άλλο τόσο απλό. Όσο για βοηθήματα… μας τροφοδοτούσαν οι καθηγητές μας απ’έξω, από άλλα παιδιά αλλά και πάλι ελλείψεις υπήρχαν.
Εσύ θεωρείς ότι τα ΣΔΕ παράγουν έργο και θα πρέπει να διευρυνθεί η λειτουργία τους;
Αν κρίνεις από μένα, ΝΑΙ, ακριβώς αυτό πιστεύω! Ωστόσο, δεν υπάρχουν κίνητρα από την πολιτεία, από κοινωνικούς φορείς και γενικά υπάρχει μεγάλη άγνοια και αδιαφορία και από το σύνολο των ανθρώπων! Εξακολουθεί ο κόσμος να περπατάει με παρωπίδες και να μην τον νοιάζει να εξελιχθεί και να ανέλθει πνευματικά μέσα από τη γνώση. Η λειτουργία τους σαφώς θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί, γιατί η μάθηση μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
Τι όνειρα έχεις για το μέλλον και τι θα άλλαζες/προσέθετες εσύ στον κόσμο;
Ξέρεις αυτή είναι ερώτηση παγίδα (γελάει). Τα όνειρά μου είναι πλέον έγχρωμα! Μικρά και μεγάλα! Λατρεύω τη ζαχαροπλαστική και έχω πτυχίο από Ι.Ε.Κ., το οποίο απέκτησα όσο ήμουν κρατούμενη. Το όνειρό μου είναι να δουλέψω κάποτε δίπλα στον Παρλιάρο και να αποκτήσω χρυσό σκούφο. Επίσης έχω ανακαλύψει πολλές δεξιοτεχνίες μου δημιουργώντας πράγματα με τα χέρια. Με αυτό νιώθω δημιουργική , δραστήρια και αποδοτική. Ακόμα γράφω και θα μπορούσα να το αξιοποιήσω και αυτό κατά κάποιο τρόπο.
Με λίγα λόγια τα εφόδια που έχω λάβει σε συνδυασμό με τη γνώση , όλα δρομολογούνται και έχω πίστη ότι θα έρθουν στη ζωή μου πολύ πιο εύκολα. Όλοι είμαστε ένα κομμάτι από το παζλ, ένα μέρος του υφαντού που λέγεται κόσμος. Ο καθένας μας έχει τη θέση του και κάπου τοποθετείται. 
Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω, αν είχα αυτή τη δυνατότητα, είναι το να δίνω περισσότερη σημασία στους συνανθρώπους μου και ευκαιρίες σε κάποιες ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη να αντιμετωπίζονται ίσα από την πολιτεία. Εξάλλου ήρωας δεν είναι αυτός που νικάει στο πεδίο της μάχης.. ήρωας είναι αυτός που χαμογελάει το πρωί στον ήλιο ,λέει καλημέρα και πάει μπροστά!!! Με βαθιά και ειλικρινή εκτίμηση Σ.Α. – *Παρατηρητής απείρου*
* Επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη σχολικών βοηθημάτων για την διευκόλυνση των μαθητριων του Σ.Δ.Ε. φυλακών Ελαιώνα είναι δεκτή κάθε εθελοντική παραχώρηση!Εξάλλου ο κόσμος μόνο όταν τον μοιράζεσαι υπάρχει!
Ανδριάνα Δημητρίου

________________

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Κλειστά σχολεία στο κέντρο της Αθήνας εν όψει της επίσκεψης Ομπάμα

   ΕΙΔΗΣΕΙΣ  *  ΝΕΑ  *  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  


Αναστέλλεται -με απόφαση του δήμου Αθηναίων- την Τρίτη 15 και την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου η λειτουργία των σχολείων που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επικείμενης επίσκεψης του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, λόγω των μέτρων ασφαλείας και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Συγκεκριμένα, τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν είναι:
1. Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΣΠΑ, στην οδό Σκουφά 43.
2. 15ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας , στην οδό Π. Κυριακού 10.
3. 15ου Νηπιαγωγείου Αθήνας , στην οδό Π. Κυριακού 10.
4. 1ου 12/ θέσιου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), στην οδό Μαρασλή 4.
5. 35ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας , στην οδό Κωλέττη 34
6. 70ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών , στην οδό Καλλισπέρη 1
7. 27ου Νηπιαγωγείου Αθηνών, στην οδό Καλλισπέρη 1
8. 46ου Νηπιαγωγείου Αθηνών, στην οδό Αδριανού 106-108
9. 74ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών “Βασίλειος Καμπάνης”,στην οδό Αδριανού 106-108
10. 3/ θέσιου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), στην οδό Μαρασλή 4
11. 1/ θέσιου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), στην οδό Μαρασλή 4
12. 95ου Νηπιαγωγείου Αθηνών, στην οδό Κωλέττη 34
13. 14ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΙΩΝΗΣ»
14. 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
15. 5ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αθηνών
16. 2ου ΕΠΑΛ Αθηνών
17. 5ου Γυμνασίου Αθηνών
18. 46ου Γυμνασίου Αθηνών
19. 46ου ΓΕΛ Αθηνών
20. 26ου ΓΕΛ Αθηνών
21. 26ου Γυμνασίου Αθηνών
22. 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών
23. 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών
24. 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Αθηνών
25 Ε.Ε.Ε.Ε. Κωφών και Βαρηκόων

Επίσης, τρία σχολεία, στα οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων «Ανοιχτά Σχολεία» θα παραμείνουν κλειστά. Αυτά είναι το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πλάκας και το 74ο Δημοτικό Σχολείο Πλάκα, καθώς και το 2ο Πειραματικό Λύκειο Αμπελοκήπων.

Όλα τα παραπάνω σχολεία θα επαναλειτουργήσουν την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, καθώς η 17η Νοεμβρίου είναι αργία.